Ready to administer:
Kwaliteit, veiligheid en efficiency in de zorg

Lever als ziekenhuisapotheek zelf parenterale geneesmiddelen in gesteriliseerde kant-en-klare spuiten. Het kant-en-klaar leveren draagt direct bij aan verbetering van de zorg voor patiënten.

Diensten en producten

RTA medical is er voor ziekenhuisapotheken en ziekenhuismanagement. We zijn er voor advies over haalbaarheid en realisatie van het omturnen van bestaande bereidingsfaciliteiten naar faciliteiten ten behoeve van de productie van kant-en-klare spuiten, het voorzien in de benodigde machines en materialen en de implementatie van grootschaliger gebruik van kant-en-klare spuiten in de ziekenhuisomgeving.

Voor het totale traject

Vanuit jarenlange ervaring met het opzetten en in gebruik nemen van de eerste bereidingsfaciliteit voor kant-en-klare spuiten voor de ziekenhuisapotheek van Isala in Zwolle, ondersteunt RTA medical nu trajecten voor diverse ziekenhuizen in Nederland. De werkwijze gaat uit van proven technology. Start nu ook als ziekenhuisapotheek met productie van parenterale geneesmiddelen in kant-en-klare spuiten.