Advies

Voor verreweg de meeste ziekenhuisapotheken is het op grote schaal leveren van parenterale geneesmiddelen in kant-en-klare spuiten een uitdaging. Na een eerste verkennend onderzoek, is het een complexe opgave om tot een haalbaarheidsonderzoek te komen en vervolgens tot de ontwikkeling van een plan binnen de context van het ziekenhuis. Scope, budget en planning zijn voor elk ziekenhuis namelijk specifiek. RTA medical helpt hierbij.

Op basis van jarenlange ervaring levert RTA medical advies aan ziekenhuisapothekers en het (top)management van ziekenhuizen over de mogelijkheden en haalbaarheid van eigen bereidingsfaciliteiten ten behoeve van de productie van kant-en-klare parenterale producten.

Denk daarbij aan analyse van de behoefte aan productiecapaciteit en advies over de eventueel benodigde (her)inrichting van de bereidingsruimte en de opslagruimten. Onderdeel van het advies is bijvoorbeeld een eerste inventarisatie van geneesmiddelen die zich lenen voor productie, de daarbij horende cost of ownership en verwachtingen van de resultaten op gebied van efficiency- en inkoopvoordeel.

Onder andere de volgende (categorieƫn) geneesmiddelen lenen zich voor gebruik in steriliseerbare kant-en-klare spuiten:

  • Morfine
  • Kalium
  • Midazolam
  • Furosemide
  • Metoclopramide
  • (lokaal) anesthetica

Proces- en trajectbegeleiding

Bij implementatie van het produceren van parenterale geneesmiddelen in kant-en-klare spuiten is niet alleen de (her)inrichting van de te gebruiken faciliteiten in het ziekenhuis en de inkoop van machines en materialen van belang. Wellicht nog belangrijker is een goede aanpak voor implementatie van de nieuwe werkwijze in de ziekenhuisapotheek zelf. En ook de implementatie in het gehele proces van logistiek tot toediening van de spuiten in bijvoorbeeld een OK-setting en verpleegafdeling.

Integrale visie

Het advies en de begeleiding van RTA medical richt zich daarbij voornamelijk op het onderdeel van de productie door de ziekenhuisapotheek. Maar wel met kennis van de impact op de totale keten. Door kleine aanpassingen in het assortiment kan ook al meer kant-en-klaar afgeleverd worden. Daarbij is het belangrijk bij de implementatie nauw samen te werken met verpleging en voorschrijvers. De handelingen aan het bed veranderen immers doordat er geen gebruik meer wordt gemaakt van (glazen) ampullen en flacons. Dit levert grote voordelen op, maar zorgt ook voor nieuwe risico’s die goed gemitigeerd moeten worden.

Van advies tot intensieve begeleiding

De proces- en trajectbegeleiding bij implementatie is praktisch ingestoken, rekening houdend met de cultuur en structuur van elk ziekenhuis. RTA medical levert daarmee maatwerk afhankelijk van de behoefte van elke ziekenhuisapotheek. Variƫrend van advies en kennisoverdracht tot intensieve begeleiding via project- en trajectmanagement. Doel is altijd te zorgen dat elke ziekenhuisapotheek geheel zelfstandig met de productie en levering van parenterale geneesmiddelen in kant-en-klare spuiten aan de slag kan.