Voor veel ziekenhuisapotheken is het grootschalig produceren van parenterale geneesmiddelen in kant-en-klare spuiten nieuw. Weliswaar wordt naast VTGM op de afdeling door verpleegkundigen ook nu al vaak producten voor toediening gereed gemaakt door ziekenhuisapotheken. Maar het gaat dan om veel kleinere aantallen.

Reeds beschikbaar

Veel apparatuur die nodig is voor grootschaliger inzet van kant-en-klare spuiten in een ziekenhuis is overigens al aanwezig, zo ook de benodigde ruimten. Denk hierbij aan de productievaten en sterilisatoren maar ook kan de bestaande ruimte (bv waar de ampullenmachine staat) gebruikt worden voor de machines t.b.v. de productie van steriliseerbare spuiten. De benodigde fysieke aanpassingen hebben dan ook vooral betrekking op het creëren van voldoende ruimte voor de machines en het inrichten van deze ruimte.

Transport

Voor transport zijn de huidige transportmiddelen doorgaans voldoende. Met de kant-en-klare spuiten wordt namelijk het vervoer van ampullen en flacons deels vervangen. Wel kan de behoefte aan transport veranderen doordat er op de afdelingen zelf minder in voorraad wordt gehouden, bijvoorbeeld in geval van gebruik van gesteriliseerde spuiten.

VTGM op de afdeling

Het gebruik van kant-en-klare spuiten heeft voor de verpleegkundigen veel voordelen. Zo hoeven zij minder handelingen zelf te verrichten en is er daardoor ook meer aandacht mogelijk voor toediening bij de patiënt. Aangezien zij zelf op de afdeling niet met injectienaalden hoeven op te trekken, is er ook meer veiligheid voor henzelf. Fouten bij VTGM op de afdeling vallen eveneens weg. Lees hier meer over het Waarom van kant-en-klare spuiten en de voordelen.

Veiligheid

Er valt, simpel gezegd, een handeling weg in het voor toediening gereed maken, namelijk het optrekken vanuit de flacon. De veiligheid verbetert daarmee aanzienlijk. Wel verdient de toediening nog altijd de nodige aandacht. Juist ook omdat er een ‘natuurlijk’ moment (bij het optrekken) minder is waarbij de verpleegkundige het etiket ziet van het geneesmiddel dat wordt toegediend. In de praktijk van de verpleging moet daarom met nog meer nauwkeurigheid de check plaatsvinden op het toedienen van het juiste medicijn door zowel de toedienende verpleegkundige als de controlerende collega.