RTA medical-oprichter Mannes Geurts is al jarenlang betrokken bij het verbeteren van kwaliteit, veiligheid en efficiency in de zorg vanuit de ziekenhuisapotheek. Hij richt zich daarbij op innovatie en de productie van parenterale geneesmiddelen in kant-en-klare spuiten door ziekenhuisapotheken.

Hij werkte al sinds 2009 voor de Isala klinieken aan het concept van de productie en levering van steriliseerbare spuiten. Hij deed dat als ziekenhuisapotheker in de functie van hoofd productie. Belangrijke basis voor dit concept vormde de behoefte aan verdere kwaliteitsverbetering en efficiency in de zorg alsook het creëren van toegevoegde waarde van een bereidingsfaciliteit in het ziekenhuis; voor patiënt, medewerkers van het ziekenhuis en het ziekenhuis zelf. De start van de nieuwbouw van de Isala in Zwolle maakte het mogelijk de inrichting van de bereidingsfaciliteit in de ziekenhuisapotheek helemaal opnieuw uit te denken en in te zetten op de productie van geneesmiddelen die kant-en-klaar zijn voor gebruik. In 2013 is de nieuwe faciliteit in gebruik genomen en vanaf dat moment konden er verdere stappen gezet worden naar implementatie van het concept.

Een belangrijke doorbraak in dit innovatietraject vormde de samenwerking met Becton Dickinson-Pharmaceutical Systems (BD) die steriliseerbare (COP) spuiten levert aan de farmaceutische industrie. BD sprak haar bereidheid uit ook aan de ziekenhuizen te willen leveren. Wel was er de behoefte dat de directe leveringen aan ziekenhuizen via een groothandel zou lopen met ervaring in zowel het product (steriliseerbare spuiten) en de praktijk van de ziekenhuisapotheek. Hiertoe werd, met instemming van alle partijen waaronder de Isala klinieken, door Mannes Geurts RTA medical opgericht in 2014.

Na afronding van het implementatietraject bij de Isala klinieken en na de start van de levering aan de verpleging in 2016, heeft Geurts besloten zich fulltime in te gaan zetten voor RTA medical en te stoppen met werkzaamheden bij Isala. Hij blijft wel praktiserend en BIG-geregistreerd ziekenhuisapotheker om zo altijd voeling te houden met de praktijk. Hij is daarnaast ook ondernemer. Door deze combinatie kan hij zijn kennis en ervaring beschikbaar maken voor andere ziekenhuisapotheken die daar behoefte aan hebben.

Sinds 2016 groeide RTA medical zo uit tot een ISO 9001:2015 gecertificeerde leverancier van spuiten, hulp- en verbruiksmateriaal als ook dienstverlener op gebied van advies, planontwikkeling, traject- en procesbegeleiding. Bijdragen aan kwaliteit, veiligheid en efficiency vormen daarbij kernwaarden. Ook in de selectie van leveranciers waar RTA medical mee samenwerkt staan deze kernwaarden altijd voorop. RTA medical, voor innovatieve ziekenhuisapotheken.